Wie dit leest

WIE DIT LEEST KAN HELPEN

1 op de 5 Limburgers heeft moeite met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden. Wij, medewerkers van Bibliotheek Landgraaf-Onderbanken, kunnen hen helpen. Met een korte cursus of bijvoorbeeld een taalmaatje. Veel mensen weten dat niet. Ken jij iemand die beter wil leren lezen, schrijven, rekenen of computeren? Help ons dan mee en breng diegene met ons in contact. Meld je aan op www.wieditleest.com of kom samen naar de bieb.

Als je je aanmeldt, nemen wij, of de bibliotheek in de buurt bij diegene die wil leren, contact met je op. Samen bekijken we wat jij of jouw bekende willen leren en hoe jullie diegene hierbij kunnen helpen. Daarvoor hoef je geen lid te zijn van onze bibliotheek. De cursussen die we aanbieden zijn over het algemeen gratis.

Waarom doen we het?
In Limburg heeft ongeveer 13 procent van de beroepsbevolking onvoldoende taal- en rekenvaardigheden om mee te kunnen doen in onze maatschappij. Dat maakt mensen kwetsbaar: minder zelfredzaam, minder sociaal actief en minder gezond. Samen kunnen we daar iets aan doen.

‘Wie dit leest kan helpen’ is een campagne van Cubiss en alle Limburgse bibliotheken, met steun van de provincie Limburg en de Vereniging Limburgse Bibliotheken.