Bestuursfuncties

Het bestuur van de Stichting Bibliotheek Landgraaf-Onderbanken zoekt nieuwe algemene bestuursleden.

 

 

De bibliotheek

De bibliotheek als multifunctionele en laagdrempelige instelling maakt grote veranderingen door. Wij zijn er voor iedereen. Wij organiseren activiteiten op maat voor baby tot senior. Wij zijn objectief en werken aan thema’s als laaggeletterdheid en leesbevordering (in nauwe samenwerking met scholen). Wij fungeren als ontmoetingsplaats voor uitwisseling en werken op vele fronten samen met partners ten behoeve van educatieve, informatieve en culturele activiteiten.

 

Om als bibliotheek deze uitdagende rol te kunnen blijven spelen, is het huidige bestuur op zoek naar twee algemene bestuursleden die de huidige bestuurlijke samenstelling verrijken en verfrissen. Het algemene bestuur vergadert vier keer per jaar, dus de totale tijdbesteding is beperkt (10-20 uur per jaar).

We zoeken twee nieuwe bestuursleden: iemand met een financiële achtergrond als klankbord voor onze penningmeester en iemand met een onderwijsachtergrond.

 

Algemene competenties

Van bestuursleden vragen wij vaardigheden en de instelling van een ondernemer; iemand met een flexibele instelling, die in staat is kansen te zien en deze te benutten. De nieuwe bestuursleden zijn een kritische sparringpartner voor de directeur en overige medewerkers en overige bestuursleden en beschikken over goede communicatieve vaardigheden, zijn financieel deskundig en in staat om de vastgestelde beleidsvisie uit te dragen.

Ben je geïnteresseerd in een van deze twee functies of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Martine Hazen via m.hazen@bibliotheeklandgraaf.nl.