Welkom bij de bibliotheek: hier staan wij voor

Over bibliotheek Landgraaf-Onderbanken

De Stichting Bibliotheek Landgraaf – Onderbanken is een culturele instelling, die zich ten doel stelt het vrije verkeer van informatie in de gemeente Landgraaf en gemeente Onderbanken te bevorderen. Bibliotheek Landgraaf – Onderbanken is opgegeven als culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI).

MISSIE

De bibliotheek als toegankelijke informatiearchitect, adviseur en ondersteuner, die succesvol psychologisch, cultureel en maatschappelijk acteren van de burger mogelijk maakt, in nauwe samenwerking met sociaal-maatschappelijke, culturele en educatieve partners. De bibliotheek als onmisbare vertegenwoordiger van alle vormen van menselijk denken.

VISIE

Denk werelds, handel lokaal
(Globalisering + Lokalisering = Glokalisering)

Om dit te verwezenlijken zijn landelijk vijf basisfuncties gedefinieerd voor het bibliotheekwerk:

  • warenhuis van kennis en informatie
  • centrum van ontwikkeling en educatie
  • encyclopedie van kunst en cultuur
  • inspiratiebron voor lezen en literatuur
  • podium voor ontmoeting en debat 

Contactgegevens

Centrale Landgraaf
Sweelinckplein 1, 6371 LB Landgraaf.
info@bibliotheeklandgraaf.nl
telefoonnummer: +31 (0)455695660

KvK: 41071640
BTW-nummer: 0060.17.800


Directie en Bestuur:

Directeur:
Mevr. Drs. M. Eijdems

Bestuur:
Drs. M. van der Weerden
Dhr. J.M. Bons
Dhr. A. Leers
Mevr. Dr. E. Bastiaens
Mevr. A. Chodakowski – Smeets
Dhr. Drs. A. Jacobs
Mevr. Mr. M.C.G. Nijssen

Personeel
Per 31 december 2017 bestond de volledige formatie uit 8,5 fte in Landgraaf en 1,4 fte in Onderbanken

Vertrouwenspersoon
Mevr. A. Chodakowski – Smeets

JAARVERSLAG 2017