Opzeggen

Wilt u geen gebruik meer maken van alle mogelijkheden van uw bibliotheek?

Opzeggen kan minimaal 1 maand voor het verlopen van de geldigheidstermijn van het abonnement. Graag schriftelijk of via e-mail (info@bibliotheeklandgraaf.nl). Bent u langer dan een jaar lid, dan heeft u recht op (een gedeeltelijke)restitutie van het abonnementsgeld.