brahms

brahms

Johannes Brahms, de andere romanticus


Johannes Brahms werd in 1833 in Hamburg geboren, waar hij een opleiding als pianist kreeg. In de jaren 1850 maakte hij kennis met Liszt in Weimar en uit 1853 dateert het eerste con-tact met Robert en Clara Schumann. Dit leidde tot een duurzame vriendschap en een diep-gaande artistieke beïnvloeding. Schumann heeft Brahms vanaf het begin erg verdedigd in zijn Neue Zeitschrift für Musik. In 1862 vestigde Brahms zich definitief in Wenen en vanaf 1875 kon hij zich, door zijn groeiende faam, uitsluitend toeleggen op compositie.
Hij was één van de weinige componisten die kon leven van zijn uitgaves. Brahms raakte door zijn succes-sen in goeden doen, maar leefde altijd eenvoudig. Hij schonk geld aan veelbelovende musici, zoals Antonín Dvorak, en ondersteunde zijn familie en Clara Schumann. Mede door zijn botte manier van optreden maakte Brahms veel vijanden, maar hij had ook veel vrienden.

Waar: Bibliotheek Landgraaf in Burgerhoes, Raadhuisplein 1 Landgraaf
Inleider: Pierre Rietrae, musicus, voormalig directeur muziekschool
Tijd: 19:30 uur
Datum: 4 april 
Kosten: Per losse avond € 3,00.
Voor de hele cyclus: 4 avonden € 10,00.|
Aanmelden: Telefonisch: 045 – 5695660 of per e-mail: info@bibliotheeklandgraaf.nl

In de pauze wordt gratis koffie, thee en fris aangeboden.