Nieuws

April Peutermaand: Lente lezen

11 april 2022

Vanochtend las Josien het prentenboek Kom uit het ei, kleintje voor. En het bleef niet bij voorlezen! Er werd gezongen, gedanst en geknutseld! Het was een heerlijke ochtend! 

Wil jij ook graag ontdekken dat voorlezen veel meer is dan het opdreunen van letters en woordjes? Kom dan naar een van onze speciale voorleessessies! De eestvolgende peuterochtend is op woensdag 20 april om 09.30 uur in de bibliotheek. Kom jij ook? Dan gaan we samen lezen en aansluitend kunnen papa, mama, opa of oma nog vragen stellen over Boekstart, de bibliotheek en de boekjes. Tot dan! 


Ondertekening samenwerkingsovereenkomst KOP en bibliotheek Landgraaf-Onderbanken

7 april 2022

Binnen het programma BoekStart in de Kinderopvang gaan Kinderopvang Parkstad en de Bibliotheek Landgraaf-Onderbanken een structurele samenwerking aan. Op donderdag 7 april ondertekenden Ilona Steinbusch, locatiemanager van Kinderopvang Parkstad, en Martine Hazen, directeur van de bibliotheek Landgraaf-Onderbanken om die reden een samenwerkingsovereenkomst.

Tijdens dit feestelijke moment waren niet alleen de medewerkers en peuters van Kinderopvang Parkstad aanwezig om te genieten van een voorleesmoment verzorgt door de Bibliotheek. Ook wethouder Alex Schiffelers was aanwezig om getuige te zijn van de start van dit bijzondere project.  

BoekStart in de kinderopvang is een onderdeel van het programma Kunst van Lezen en is een vervolg van BoekStart voor baby’s. De doelstellingen van BoekStart in de Kinderopvang zijn het stimuleren van kijk- en leesgedrag bij (zeer) jonge kinderen, het vergroten van de betrokkenheid van ouders bij de leesontwikkeling van hun kind en het versterken van de samenwerking tussen bibliotheek en kinderopvang, dit alles om taalachterstanden te voorkomen. Bij BoekStart in de Kinderopvang wordt in samenwerking met kinderopvangorganisaties een stimulerende leesomgeving gemaakt voor kinderen van 0-4 jaar. Alle kinderen die gebruikmaken van de diensten van Kinderopvang Parkstad Landgraaf worden gratis lid van de bibliotheek. De deelnemende locaties beschikken straks over mooie prentenboeken, voorleesboeken en kijkboeken. Per locatie leidt de bibliotheek één medewerker op tot voorleescoördinator. Door al deze voorzieningen en diensten te realiseren, krijgen voorlezen en leesbevordering een vaste plek binnen Kinderopvang Parkstad.

 

Ilona Steinbusch

Locatiemanager Kinderopvang Parkstad

Martine Hazen

Directeur bibliotheek Landgraaf-Onderbanken

Medewerkers KOP, Ilona Steinbusch, Alex Schiffelers, Martine Hazen en Joyce Hebert